Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podívejte se na fotografii a nezapomeňte!

9. 3. 2010
ObrazekPodívejte se na tuto ženu – a zapamatujte si ji navždy!
Svět se nestal nemravným teď, takovým byl vždy...
Oceněn nebývá vždy ten, kdo je toho nejvíce hoden.
 
Nedávno, ve věku 98 let umřela žena jménem Iren.
Během druhé světové války získala Iren povolení k práci ve Varšavském ghettu jako instalatérka/svářečka. Měla k tomu své „tajné důvody“.

Jako Němka věděla o plánech nacistů se Židy. Na dně tašky s nářadím vynášela děti z ghetta a v zadní části své dodávky měla pytle pro starší děti. Tam také vozila psa, kterého vycvičila ke štěkání, kdykoliv auto projíždělo branou ghetta. Vojáci se nechtěli dostat do křížku se psem, a také měl štěkot maskovat zvuky, které mohly případně vydávat děti.
 
Za dobu své činnosti dokázala Iren takto zachránit až 2500 děti. Jednoho dne však byla chycena. Nacisté ji zpřelámali nohy, ruce a brutálně ji zmlátili.
 
Iren si vedla poznámky o všech dětech, které se jí podařilo vyvézt z ghetta. Uschovala je ve sklenici, zahrabané pod stromem na zadním dvorku jejího domu.
 
Po válce se pokusila najít rodiče a znovu spojit rodiny. Většina z nich však skončila svůj život v plynových komorách. Děti se dostaly do dětských domovů, nebo byly adoptované.
 
V roce 2007 byla Iren Sendlerová nominována na Nobelovu cenu míru. Vybrána však nebyla. Cenu dostal Al Gore za prezentaci (slide-show) o globálním oteplování...
 
Uplynulo více než 60 let od konce Druhé světové války. Tento mailový dopis se rozesílá jako řetěz památky – památky o 6 milionech Źidů, 20 milionech Rusů, 10 milionech křesťanů a 1900 katolických duchovních, kteří byli všichni zavražděni, znásilněni, upáleni, umoření hladem a poníženi!
 
Dnes, jako nikdy (když se ozývají hlasy z Iráku, Íránu a dalších míst o tom, že Holocaust je mýtus!) je nezbytné udělat vše, aby svět nezapomněl, co se tehdy stalo. Protože stále existují i ti, kteří jsou schopni to zopakovat.
 
Tato zpráva je určena milionům lidí. Staň se článkem v řetězu paměti a pomoz ho rozšířit do světa. Rozešli tuto zprávu přátelům a požádej je, aby nepřerušovali řetěz.

Prosím, neignoruj tuto zprávu. Na to, abys ji poslal dál, potřebuješ sotva pár minut...

Děkuji!Look at this lady - Let us never forget!
The world hasn't just become wicked...it' s always been wicked.
The prize doesn't always go to the most deserving.
Iren Sendler.

There recently was a death of a 98 year-old lady named Iren. During WWII, Iren, got permission to work in the Warsaw ghetto, as a Plumbing/Sewer specialist. She had an 'ulterior motive'. She KNEW what the Nazi's plans were for the Jews (being German). Iren smuggled infants out in the bottom of the tool box she carried and she carried in the back of her truck a burlap sack, (for larger kids). She also had a dog in the back that she trained to bark when the Nazi soldiers let her in and out of the ghetto. The soldiers of course wanted nothing to do with the dog and the barking covered the kids/infants noises. During her time of doing this, she managed to smuggle out and save 2500 kids/infants. She was caught, and the Nazi's broke both her legs, arms and beat her severely. Iren kept a record of the names of all the kids she smuggled out  and kept  them in a glass jar, buried under a tree in her back yard.
 
After the war, she tried to locate any parents that may have survived it and reunited the family. Most had been gassed. Those kids she helped got placed into foster family homes or adopted. Last year Irena was up for the Nobel Peace Prize.
She was not selected. Al Gore won --- for a slide show on Global Warming.

In MEMORIAM - 63 YEARS LATER Please read the little cartoon carefully, it's powerful. Then read the comments at the end.
I'm doing my small part by forwarding this message. I hope you'll consider doing the same.
It is now more than 60 years after the Second World War in?Europe?ended.
 
This e-mail is being sent as a memorial chain, in memory of the six million Jews, 20 million Russians, 10 million hristians and 1,900 Catholic priests who were murdered, massacred, raped, burned, starved and humiliated!

Now, more than ever, with Iraq, Iran, and others, claiming the HOLOCAUST?to be 'a myth'. It's imperative to make sure the world never forgets, because there are others who would like to do it again.

This e-mail is intended to reach 40 million people worldwide! Join us and be a link in the memorial chain and help us
distribute it around the world. Please send this e-mail to people you know and ask them to continue the memorial chain.
Please don't just delete it. It will only take you a minute to pass this along.

Thanks!